نکاتی که در سفارش سالنامه 1400 می بایست حتمأ به آنها توجه نمایید :

1- زمان سفارش سالنامه :

سالنامه 1400

سفارش سررسید خود را به روزهای آخر سال موکول نکنید.

سعی کنید در آذر ماه و یا دی ماه سررسید خود را انتخاب و سفارش دهید.  با این کار دچار مشکلات سفارش در انتهای سال نمی شوید.

از آنجا که بسیاری از شرکت ها سفارشات خود را به اسفند ماه موکول می کنند. شرکت های تولید کننده سررسید با حجم کار فوق العاده سنگین در این ماه همراه هستند. لذا این  حجم در هر صورت ممکن است روی کیفیت کار شما تأثیر گذار باشد. همچنین ممکن است در تاریخ تحویل کار دچار مشکل شوید .

یک تا دو ماه زودتر تصمیم بگیرید ، کار با کیفیت و در زمان دلخواه تحویل بگیرید .


2- عقد قرارداد:عقد قرارداد

در سفارش سررسید حتمأ از فروشنده بخواهید که قرارداد برای شما ارسال کند و به فاکتور اکتفا نکنید.

تجربه چندین ساله و رصد بازار این موضوع را از طرف ما واجب کرده. و این امر باعث جلوگیری از هرگونه نارضایتی های احتمالی می شود.

برای مثال امکان درج کامل مشخصات سررسید در پیش فاکتور عمدتأ نیست وممکن است شما به توضیحات شفاهی اکتفا کنید. که این موضوع از سمت دو طرف می تواند مشکل ساز باشد. لذا توصیه می شود تمام مشخصات سررسید. تاریخ تحویل ، نحوه تحویل و تسویه و نحوه ارسال  را در یک قرار داد با فروشنده ، به امضاء برساند. تا هم در مواقع لزوم از لحاظ قانونی بتوانید راحت تر اقدام نمایید و هم اختلاف نظری  بین دو طرف پیش نیاید.


ارسال فایل3-  ارسال فایل ها :

از آنجا که تمام تولید کنندگان به شما اعلام خواهند کرد تاریخ تحویل بر اساس ارسال فایل ها و تأییدیه ها محاسبه خواهد شد. لذا بهتر است تمامی فایل های خودرا طبق راهنمایی فروشنده آماده کرده و به فروشنده تحویل نمایید. همچنین اگر بحث طراحی را به فروشنده سپرده اید بهتر است مدت زمان تحویل طرح را از وی درخواست و در قرار داد قید نمایید.

طراحی بخش های مختلف سررسید با سایر کارهای چاپی متفاوت است. اگر طراح حرفه ای ندارید بهتر است با پرداخت اندکی هزینه این کار را به مجری بسپارید. تا خیالتان از این بابت راحت باشدو دچار خسارت های بیشتر نشوید زیرا تولید کنندگان مسئولیتی در قبال فایل های شما متقبل نخواهند شد.