دفترچه یادداشت سپند

دفترچه یادداشت سپند کد D32

دفترچه یادداشت سپند دفترچه یادداشت سپند دفترچه یادداشت سپند ، از دیگر دفترچه یادداشت های فانتزی تولید شده در مجموعه پارت است.این دفترچه بسیار سبک بوده و برای همواره همراه بودن مناسب است. داخله این دفترچه از کاغذ سفید می خواندن بیشتر

دفترچه یادداشت مانیا

دفترچه یادداشت مانیا کد D31

دفترچه یادداشت مانیا دفترچه یادداشت مانیا دفترچه یادداشت مانیا کد D31 با 8 طرح از موجودات خیالی می باشد.این دفترچه از جنس کرافت بوده و برگه های داخله آن نیز کرم رنگ می باشند. دفترچه یادداشت مانیا ابعاد و سایز خواندن بیشتر

دفترچه یادداشت کارو

دفترچه یادداشت کارو کد D23

دفترچه یادداشت کارو دفترچه یادداشت کارو دفترچه یادداشت کارو کد D23 شامل 8 طرح از حیوانات فانتزی می باشد.این دفترچه با جنس جلد سلفونی و صحافی فنر دوبل با بالاترین کیفیت تهیه شده است. همچنین داخله آن برگه های سفید خواندن بیشتر

دفترچه یادداشت لومانا

دفترچه یادداشت لومانا کد D22

دفترچه یادداشت لومانا دفترچه یادداشت لومانا دفترچه یادداشت لومانا ، از دیگر دفتر یادداشت های فانتزی مجموعه پارت است که صحافی افقی چسب و دوخت دارد.جنس جلد آن سلفون با طلاکوب و داخله آن شامل کاغذهای کرم رنگ با یادداشت خواندن بیشتر

دفترچه یادداشت لنا

دفترچه یادداشت لنا کد D21

دفترچه یادداشت لنا دفترچه یادداشت لنا دفترچه یادداشت لنا ، دفترچه ای فانتزی با جلد سلفونی طلاکوب است.که در پنج رنگ سفید، سرمه ای، قرمز، صورتی و بنفش موجود می باشد. داخله آن نیز برگه های کرم رنگ با یادداشت خواندن بیشتر

دفترچه یادداشت گیو

دفترچه یادداشت گیو کد D14

دفترچه یادداشت گیو دفترچه یادداشت گیو دفترچه یادداشت گیو ، از جمله درفتر یادداشت های چرمی است.که در دو رنگ سرمه و قرمز موجود می باشد. این دفترچه در قسمت کناری خود جای خودکار دارد. داخله آن نیز از برگه خواندن بیشتر

دفترچه یادداشت گلاره

دفترچه یادداشت گلاره کد D13

دفترچه یادداشت گلاره دفترچه یادداشت گلاره دفتر یادداشت گلاره ، مدل دیگری از دفتر یادداشت ها چرمی با جای خودکار است.که جنس جلد آن با طرح گیو متفاوت می باشد.داخله آن نیز از برگه های کرم می باشد. همچنین شامل خواندن بیشتر

دفترچه یادداشت کابان

دفترچه یادداشت کابان کد D12

دفترچه یادداشت کابان دفترچه یادداشت کابان کابان ، از دفتر یادداشت های پرطرفدار مجموعه پارت است.جنس جلد آن چرمی بوده و در دو رنگ سرمه ای و قرمز موجود می باشند. در دسته یادداشت های جیبی است که دکمه ای خواندن بیشتر

دفترچه یادداشت کژال

دفترچه یادداشت کژال کد D11

دفترچه یادداشت کژال دفترچه یادداشت کژال دفترچه یادداشت کژال ، نیز از دیگر دفترچه یادداشت های جیبی، دکمه دار مجموعه پارت است.که مخاطبان بسیاری داردو در دو رنگ سرمه ای و قرمز می باشد. داخله آن نیز از برگه های خواندن بیشتر