دفترچه یادداشت تینو

دفترچه یادداشت تینو کد C51

دفترچه یادداشت تینو دفترچه یادداشت تینو دفترچه یادداشت تینو ، با رنگبندی زیبا از دفترچه یادداشت های پرطرفدار مجموعه پارت است. در رنگ های سبز، آبی، زرد و نارنجی موجود می باشد که با نوجه به رنگشان لب رنگ شده خواندن بیشتر