تحویل سال 1400

لحظه تحویل سال ۱۴۰۰ هجری شمسی

لحظه تحویل سال ۱۴۰۰ هجری شمسی به ساعت رسمي جمهوري اسلامي ایران :  ساعت ۱۳ و ۷ دقیقه و ۲۷ ثانیه بامداد روز تحویل سال ۱۴۰۰: روز شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ هجری شمسی مطابق ۰۸ شعبان ۱۴۴۲ هجری قمری ۲۰ خواندن بیشتر