لحظه تحویل سال 1399

لحظه تحویل سال ۱۳۹۹ هجری شمسی

لحظه تحویل سال ۱۳۹۹ هجری شمسی به ساعت رسمي جمهوري اسلامي ایران :  ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه روز تحویل سال ۹۹ : روز جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۹ هجری شمسی مطابق ۲۵ رجب ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۰ خواندن بیشتر