دفترچه یادداشت کابان

دفترچه یادداشت کابان کد D12

دفترچه یادداشت کابان دفترچه یادداشت کابان دفترچه یادداشت کابان ، از دفتر یادداشت های پرطرفدار مجموعه پارت است. جنس جلد آن چرمی بوده و در دو رنگ سرمه ای و قرمز موجود می باشند. در دسته یادداشت های جیبی است خواندن بیشتر