نکاتی در مورد تقویم رومیزی

نکاتی در مورد تقویم رومیزی

  نکاتی در مورد تقویم رومیزی ،تقویم هایی مناسب برای مکان های اداری و شرکت ها است که به سادگی قابلیت امکان دسترسی به تاریخ را داشته باشد این مدل تقویم می تواند برای کسانی که معمولا در محل کار خواندن بیشتر

انواع قطع سررسید

انواع قطع سررسید

  انواع قطع سررسید ، منظور از قطع، ابعاد سررسید است. سر رسید اکثرا طبق یک سری سایز های استاندارد توسط شرکت های مختلف طراحی و تولید می شوند. قطع های رایج سررسید به شرح ذیل می باشند. انواع قطع سررسید خواندن بیشتر