دفترچه یادداشت چکامه

صفحات داخله سررسید پالتویی 1401

صفحات داخله سررسید پالتویی 1401 سررسید پالتویی 1401 در ابعاد 12 در 17 طراحی و تولید می شود . سررسید های پالتویی به دلیل اندازه کوچک و قابلیت حمل در جیب محبوب شده اند . نام قطع آن هم با خواندن بیشتر