صفحات داخله سررسید رقعی 1401

سررسید رقعی 1401 صفحات داخله سررسید رقعی 1401 در ابعاد 21 در 14.5 طراحی و چاپ می شوند. نسبت قطع وزیری فضای کمتری در اختیار مخاطب قرار می دهد. واحد سالنامه پارت امسال اقدام به تولید سررسید های اروپایی بزرگ خواندن بیشتر