کد 204 سررسید اروپایی طرح شوکا

کد 204 سررسید اروپایی طرح شوکا

کد 204 سررسید اروپایی طرح شوکا سررسید اروپایی طرح شوکا سررسید اروپایی کد 204 سررسیدی با جلد چرم مصنوعی و نوار رنگی در سه طرح قرمز ، مشکی و سرمه ای است . جلد سررسید بافت دار بوده و رنگ خواندن بیشتر