تحویل سال 1400

لحظه تحویل سال 1400 هجری شمسی

  لحظه تحویل سال 1400 هجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران : ساعت 13 و 7 دقیقه و 27 ثانیه بامداد روز تحویل سال 1400: روز شنبه 30 اسفند 1399 هجری شمسی مطابق 08 شعبان 1442 هجری قمری خواندن بیشتر