دفتر یادداشت هولوگرامی

دفتر یادداشت هولوگرامی

  دفتر یادداشت هولوگرامی ، از جمله دفترچه یادداشت های فانتزی محسوب می شوند که با جلد براق و جذاب خود زیبایی خاصی به دفتر یادداشت می بخشند. دفتر یادداشت هولوگرامی برای تولید جلد این دفتر یادداشت ها از سه خواندن بیشتر