سررسید وزیری طرح ویدا

کد ۱۰۴ سررسید وزیری طرح ویدا

سررسید وزیری طرح ویدا سررسید وزیری طرح ویدا قطع وزیری یکی از رایج ترین و قدیمی ترین  اندازه ها در میان سررسید ها می باشد. این سایز که پر مصرف ترین سایز و مناسب ترین آنها نیز میباشد تقریباً همان سایز خواندن بیشتر